Google Ads.

Med Google Ads kan du syns högt på Google, skapa lönsamhet, ta marknadsandelar och få ditt företag att växa.

Google är den dominerande sökmotorn på marknaden.
Med rätt kompetens och erfarenhet hjälper vi dig med analys och strategier för att synas bra och att nå ut till relevant målgrupp. Vi jobbar kontinuerlig med optimering av kampanjer och annonser, samt ser till att relevanta sökord, söktermer och begrepp är uppsatta. Vi värdesätter goda relationer med de företag vi samarbetar med och ser till att ha en kontinuerlig kontakt med rapportering, sammanställningar samt förbättringsförslag för att du ska kunna vara delaktig. Optimeringsbesluten grundar sig framförallt i dataanalys, därför lägger vi alltid först fokus på att rätt data samlas in och sammanställs.

biljoner användare världen över

av användarna googlar mer än 3 gånger per dag

Google Partner

21 Marketing AB är Google Partner. 
Det innebär att vi får uppdateringar från Google om det senaste inom branschen och förbättrad produktkunskap. Även ökad support för att förbättra resultaten i Google Ads. 

Googles egna formulering av partnermärket: 
”Partner-märket visar att du besitter den senaste expertkunskapen om Google Ads och hjälper dig skilja dig från mängden för kunder och branschen i dess helhet.”

google ads partner
google ads försäljning

Såhär jobbar vi

1. Behovsanalys
Vi börjar med en behovsanalys för att skapa en förståelse av företagets behov och målsättningar framåt.

2. Uppsättning & löpande optimering

Efter en analys sker uppsättning av marknadsföringen och sedan löpande optimering för att ständigt jobba för att förbättra resultaten och ta nya beslut baserat på den statistik som kommer in.

3. Avstämning & statistiksammanställning

Utöver utskick av statistiksammanställningar har vi har gemensamma avstämningar där vi går igenom statistik, vad som gjorts och planen framåt.

Säg hej!

Boka ett möte med en certifierad Google Ads-expert!