21 Marketing

Vi skapar långsiktig och strategisk marknadsföring, med fokus på jämställdhet & ekologisk hållbarhet.

Företaget grundades år 2021, och år 1921 fick kvinnor rösträtt i Sverige, därav namnet 21 Marketing. Vi har vårt kontor i Halmstad men jobbar globalt med företag runt om i världen i flera olika branscher.

21 Marketing grundades av Mandana Karim, som tidigare jobbat på Google i Silicon Valley, USA, vunnit internationella priser inom reklambranschen och har universitetsutbildningar inom marknadsföring, grafisk design på Berghs School of Communication och nationalekonomi.

Läs mer om Mandana hos Moderskeppet.

Silicon Valley

Google Partner

21 Marketing AB är Google Partner. 
Det innebär att vi får uppdateringar från Google om det senaste inom branschen och förbättrad produktkunskap. Även ökad support för att förbättra resultaten i Google Ads. 

Googles egna formulering av partnermärket: 
”Partner-märket visar att du besitter den senaste expertkunskapen om Google Ads och hjälper dig skilja dig från mängden för kunder och branschen i dess helhet.”

Google Partner

Säg hej!

Boka ett möte med en certifierad marknadsföringsexpert!

Dataanalys

Såhär jobbar vi

1. Behovsanalys
Vi börjar med en behovsanalys för att skapa en förståelse av företagets behov och målsättningar framåt.

2. Uppsättning & löpande optimering

Efter en analys sker uppsättning av marknadsföringen och sedan löpande optimering för att ständigt jobba för att förbättra resultaten och ta nya beslut baserat på den statistik som kommer in.

3. Avstämning & statistiksammanställning

Utöver utskick av statistiksammanställningar har vi har gemensamma avstämningar där vi går igenom statistik, vad som gjorts och planen framåt.

Värdegrund

Värdegrund är en viktig del av bolaget och 21 Marketings fokus ligger i att samarbetar med företag som jobbar för hållbarhet inom miljöperspektiv och jämställdhet.

Kurser & föredrag

Annonsera på YouTube – Digital kurs hos Moderskeppet
Lokal SEO – Digital kurs hos moderskeppet
Interaktionsdesign – Medieinstitutet

Föredrag 21 Marketing