Webbutveckling.

21 Marketing gör webbutveckling och webbdesign. Både genom att utveckla hemsidor eller sätta upp helt nya.

Hemsidan är en av de viktigaste och mest betydelsefulla kommunikationskanalerna, därav är det av stor vikt att en hemsida är funktionell, tilltalande och tydlig. Vi erbjuder tjänster inom webbutveckling och webbdesign samt underhåll av hemsida. Det gäller både om du vill skapa en ny hemsida eller uppdatera din befintliga. Även om ändringar och åtgärder krävs för sökmotoroptimering. Mycket fokus ligger på mobilanpassning och projekten kan se olika ut beroende på vilket CMS som används, som exempelvis WordPress, Shopify eller Wix.

av varor & tjänster i Sverige handlas online

av individer 16+ i Sverige handlade online förra året

resultat webbutveckling

Såhär jobbar vi

1. Behovsanalys
Vi börjar med en behovsanalys för att skapa en förståelse av företagets behov och målsättningar framåt.

2. Uppsättning & löpande optimering

Efter en analys sker uppsättning av marknadsföringen och sedan löpande optimering för att ständigt jobba för att förbättra resultaten och ta nya beslut baserat på den statistik som kommer in.

3. Avstämning & statistiksammanställning

Utöver utskick av statistiksammanställningar har vi har gemensamma avstämningar där vi går igenom statistik, vad som gjorts och planen framåt.

Säg hej!

Boka ett möte med en certifierad marknadsföringsexpert!