Nyhetsbrev.

Skapa designade, automatiserade och strategiskt smarta nyhetsbrev.

 Inspirera, informera och håll en kontinuerlig kontakt med en önskad målgrupp eller kundgrupp via mailutskick. Anpassa utskicken efter vilken målgrupp de skickas till och mät sedan statistiken på hur budskapet mottogs. Vi hjälper till med utformning av nyhetsbrev, design, texter, löpande utskick, automatiska utskick, uppföljning och optimering. Med automatiska utskick kan vi schemalägga när de ska skickas ut, hur ofta och anpassa efter det olika målgrupper. Utöver det kan den automatiska resan anpassa sig utefter hur användaren interagerar med utskicket. Vi jobbar för att skapa innehåll som primärt är intressant och relevant för läsaren, vilket skapar återkommande kunder och lojalitet till företaget.

Nyhetsbrev

Såhär jobbar vi

1. Behovsanalys
Vi börjar med en behovsanalys för att skapa en förståelse av företagets behov och målsättningar framåt.

2. Uppsättning & löpande optimering

Efter en analys sker uppsättning av marknadsföringen och sedan löpande optimering för att ständigt jobba för att förbättra resultaten och ta nya beslut baserat på den statistik som kommer in.

3. Avstämning & statistiksammanställning

Utöver utskick av statistiksammanställningar har vi har gemensamma avstämningar där vi går igenom statistik, vad som gjorts och planen framåt.

Säg hej!

Boka ett möte med en certifierad marknadsföringsexpert!