Sekretesspolicy

Sverige fick året 2018 en ny lag som reglerar hur register med personuppgifter skall hanteras av företag. Vi kommer att behandla personuppgifter enligt de regler som gäller om integritetspolicy. De personuppgifter som kommer att behandlas är de ni själva lämnar in till oss eller annan av våra samarbetspartners.

De kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas är bl.a. kontaktuppgifter som namn, adress, personnummer, organisationsnummer. telefonnummer, e-postadress samt andra uppgifter som lämnas till oss. De uppgifter som lämnas till oss finns i slutna system och kommer enkom att användas i vår kontakt med er samt för det fall vi gör informationsutskick till er som kunder om viktig information, erbjudanden etc. Uppgifterna kommer inte att lämnas ut till utomstående part i några marknadsföringssyften eller dylikt och massutskick där allas uppgifter framgår kommer inte heller att ske. Alla uppgifter behandlas således konfidentiellt. 

Cookies/Kakor
Vi samlar även in uppgifter via så kallades ”cookies” här på hemsidan. Det är små textfiler som lagras i din dator och som hjälper oss att se statistik över våra besökare på hemsidan. Cookiefilerna är helt anonyma och innehåller ingen personlig information förutom din IP-adress. Du kan själv välja om du vill acceptera eller blockera cookies. De flesta webbläsare tar emo cookies helt automatiskt, men du kan ändra webbläsarens inställningar så att den nekar cookies. 

Lagring av personuppgifter
Personuppgifterna kommer inte behandlas under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifter behandlas. Upphör vårt samarbete kommer uppgifterna endas lagras under ett års tid och kommer sedan att raders ur våra system.

Rättigheter såsom registrerad
Registrerade har i visas fall rätt att begära att få information om huruvida personuppgifter som rör den registrerade behandlas och i så fall rätt att få tillgång till personuppgifterna i form av ett s.k. registerutdrag. Registrerade har vidare ofta rätt att få felaktiga personuppgifter som rör den registrerade rätten utan dröjsmål. Vidare kan registrerade ha rätt att få sina personuppgifter raderade, rätt att begära begränsning av behandlingen av personuppgifter som rör den registrerade eller invända mot sådan behandling. Registrerade har också rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet om behandlingen.