Digital Strategi.

Skapa en långsiktig strategisk grund för din digitala tillväxt.

För oss är strategi en viktig grund inom digital marknadsföring. Vi bygger långsiktiga strategier baserat på data, men även utifrån företagets målgrupp, nuvarande utmaningar och framtida visioner samt målsättningar. Den digitala strategin kan vara fokuserat på hur företaget ska utvecklas inom en viss digital kanal, men även hur vi kan jobba över flera olika kanaler och komplettera dem för att skapa en långsiktig tillväxt. Vi utvecklar den digitala strategin genom att sätta en strategisk grund innan vi påbörjar marknadsföringen, eller genom våra workshops.

digital marknadsföring

Såhär jobbar vi

1. Behovsanalys
Vi börjar med en behovsanalys för att skapa en förståelse av företagets behov och målsättningar framåt.

2. Uppsättning & löpande optimering

Efter en analys sker uppsättning av marknadsföringen och sedan löpande optimering för att ständigt jobba för att förbättra resultaten och ta nya beslut baserat på den statistik som kommer in.

3. Avstämning & statistiksammanställning

Utöver utskick av statistiksammanställningar har vi har gemensamma avstämningar där vi går igenom statistik, vad som gjorts och planen framåt.

Säg hej!

Boka ett möte med en certifierad marknadsföringsexpert!