Sociala medier.

Nå ut till din målgrupp med ett av världens mest effektiva kommunikationsverktyg, sociala medier.

Sociala medier är en effektiv kanal för att kommunicera till privatpersoner och företag. Det har gjort att sociala medier har blivit ett växande verktyg inom marknadsföring. Kommunikationen på sociala medier kan variera allt ifrån text och bilder till videos. Vi på 21 Marketing arbetar marknadsanalytiskt och långsiktigt med sociala medier. Med allt från kontohantering, strategier, planering till publicering av inlägg samt annonsering.

biljoner användare över världen

av jordens befolkning använder sociala medier

Inlägg på sociala medier

Vi skapar inlägg för olika företag inom flera olika branscher. Först sammanställer vi en gemensam plan kring hur inläggen ska ske och vad vi ska publicera. Sedan jobbar vi kontinuerligt med inläggen, men även baserar nya inlägg på den information och data vi fått in från tidigare inlägg. Målsättningarna här kan vara väldigt varierande, med allt ifrån att bygga varumärke, introducera nya tjänster eller ha en kontinuerlig dialog med målgruppen. 

Annonsering på sociala medier

21 Marketing sätter upp strategier med tydliga mål anpassade efter din verksamhet. Sedan publicerar vi kampanjer och gör löpande optimering baserat på statistiksammanställningar och data. Utöver det har vi även kontinuerlig dialog för att ständigt förbättra annonseringen och anpassa den efter din verksamhet. Annonseringen kan se på samtliga kanaler, som bland annat LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok och Snapchat.

Försäljning sociala medier

Såhär jobbar vi

1. Behovsanalys
Vi börjar med en behovsanalys för att skapa en förståelse av företagets behov och målsättningar framåt.

2. Uppsättning & löpande optimering

Efter en analys sker uppsättning av marknadsföringen och sedan löpande optimering för att ständigt jobba för att förbättra resultaten och ta nya beslut baserat på den statistik som kommer in.

3. Avstämning & statistiksammanställning

Utöver utskick av statistiksammanställningar har vi har gemensamma avstämningar där vi går igenom statistik, vad som gjorts och planen framåt.

Säg hej!

Boka ett möte med en certifierad marknadsföringsexpert!