Dataspårning.

Grunden för digital marknadsföring är att spåra rätt data och göra genomgående & anpassade analyser.

Dataspårning är grunden för den digitala marknadsföringen, och vi gör alltid en genomgång av att det är korrekt data som spåras. Även implementerar flera mätpunkter om behovet finns för mer specifik data. Då varje företag är unikt har vi olika metoder för hur vi jobbar med för spårningen, och sätter även upp egna kalkyler och beräkningar med relevant data för just din verksamhet. Den data som sedan presenteras i statistiksammanställningen är baserat på vad som är relevant för din verksamhet. Utöver det har vi löpande dialoger med de företag vi samarbetar med kring analyser och insikter.

dataspårning
analys digital dataspårning

Såhär jobbar vi

1. Behovsanalys
Vi börjar med en behovsanalys för att skapa en förståelse av företagets behov och målsättningar framåt.

2. Uppsättning & löpande optimering

Efter en analys sker uppsättning av marknadsföringen och sedan löpande optimering för att ständigt jobba för att förbättra resultaten och ta nya beslut baserat på den statistik som kommer in.

3. Avstämning & statistiksammanställning

Utöver utskick av statistiksammanställningar har vi har gemensamma avstämningar där vi går igenom statistik, vad som gjorts och planen framåt.

Google Partner

21 Marketing AB är Google Partner. 
Det innebär att vi får uppdateringar från Google om det senaste inom branschen och förbättrad produktkunskap. Även ökad support för att förbättra resultaten i Google Ads. 

Googles egna formulering av partnermärket: 
”Partner-märket visar att du besitter den senaste expertkunskapen om Google Ads och hjälper dig skilja dig från mängden för kunder och branschen i dess helhet.”

google partner

Säg hej!

Boka ett möte med en certifierad marknadsföringsexpert!