Marknadsföring i Markaryd.

Digital marknadsföring i Markaryd med fokus på långsiktig och strategisk marknadsföring.

21 marketing är en digital marknadsföringsbyrå som erbjuder tjänster inom marknadsföring i Markaryd. Marknadsföring skapar värde och förstärker relationen till kunderna. Vi baserar all marknadsföring på statistik och analyser, för att sedan förbättra och optimera marknadsföringen. Vi jobbar med olika typer utav digital marknadsföring och anpassar marknadsföringen utefter din verksamhet.

Utveckla din marknadsföring i Markaryd

Vi jobbar lokalt med marknadsföring i Markaryd, i övriga Sverige samt i delar av världen, med företag i olika storlekar. Vi jobbar både med företag som vill expandera sin verksamhet utomlands, men även med företag som är verksamma utomlands. Oavsett vart du är verksam, är kommunikation och rapportering viktigt för oss. Därav jobbar vi med kontinuerliga avstämningar och samtal kring marknadsföringen. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor kring marknadsföring i Markaryd och övriga Sverige.

digital marknadsföring

Säg hej!

Har du frågor om hur vi jobbar eller vill du bara ta en kaffe och diskutera Marknadsföring i Markaryd?
Boka ett möte med en certifierad marknadsföringsexpert!

Inlägg på sociala medier

Vi skapar inlägg för olika företag inom flera olika branscher. Först sammanställer vi en gemensam plan kring hur inläggen ska ske och vad vi ska publicera. Sedan jobbar vi kontinuerligt med inläggen, men även baserar nya inlägg på den information och data vi fått in från tidigare inlägg. Målsättningarna här kan vara väldigt varierande, med allt ifrån att bygga varumärke, introducera nya tjänster eller ha en kontinuerlig dialog med målgruppen.

Annonsering på sociala medier

21 Marketing sätter upp strategier med tydliga mål anpassade efter din verksamhet. Sedan publicerar vi kampanjer och gör löpande optimering baserat på statistiksammanställningar och data. Utöver det har vi även kontinuerlig dialog för att ständigt förbättra annonseringen och anpassa den efter din verksamhet. Annonseringen kan se på samtliga kanaler, som bland annat LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok och Snapchat.