Sociala medier i Falkenberg.

Digital marknadsföring och sociala medier i Falkenberg med fokus på långsiktig och strategisk marknadsföring.

21 Marketing är en digital marknadsföringsbyrå. Vi erbjuder tjänster till företag för att etablera och hantera sociala medier i Falkenberg. Marknadsföringsociala medier är datadriven och fungerar som ett bra mätverktyg där resultaten av engagemanget hos användarna ger en indikation om vad som fungerar för din verksamhet och vad som kan förbättras. Sociala medier ökar synligheten och den digitala närvaron vilket kan leda fler användare till hemsidan. 

Utveckla sociala medier i Falkenberg

Att anpassa marknadsföringen till användarna utefter företagets tonalitet är lika viktigt som att synas på rätt plattform där även dina användare finns. Vi på 21 Marketing hjälper företag lokalt med sociala medier i Falkenberg, i övriga Sverige samt globalt. Vi har erfarenhet av företag med verksamhet i flera olika branscher samt olika plattformar på sociala medier. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor kring vårt arbete med sociala medier i Falkenberg eller bara vill diskutera möjligheter sociala medier med över en kopp kaffe. 

sociala medier Falkenberg

Marknadsför i Falkenberg med social medier

Sociala medier är ett effektivt verktyg för att synas mer lokalt. Både genom strategier för att växa organiskt med inlägg, men också genom annonsering. Genom det kan du nå din relevanta målgrupp med engagerande texter, bilder och videon från din verksamhet och skapa dialog med blivande eller befintliga kunder i Falkenberg. Utöver lokal marknadsföring via sociala medier i Falkenberg så jobbar vi på 21 Marketing även med att skapa nationell tillväxt och etablera bolag internationellt.

Säg hej!

Har du frågor om hur vi jobbar eller vill du bara ta en kaffe och diskutera sociala medier i Falkenberg?
Boka ett möte med en certifierad marknadsföringsexpert!

Instagram annonsering

Att annonsera på Instagram erbjuder flera möjligheter. Det finns olika annonsering format beroende på annonsens syfta som ex, fotoannonser, videoannonser, carousel annons, annonser i story och utforska flödet. Fotoannonser är ett enkelt format med kvadratiska, liggande eller stående bilder. Videoannonser är rörliga med bild och ljud, upp till 60 sekunder långa. Carouselannonser ger en djupare information för användaren genom att visa flera bilder eller videos i ett bildspel i en och samma annons. Annonser i story fältet är bilder eller videos som visas en kort stund med främsta syfte att skapa engagemang. Slutligen, annonser i utforska där det finns en möjlighet att nå de användare som vill upptäcka och hitta nya konton utöver de konton de redan följer. Annonser på Instagram styrs och sätts upp via Facebook ads manager.