Sociala medier i Örebro.

Sociala medier i Örebro med fokus på långsiktig och strategisk marknadsföring.

21 Marketing är en digital marknadsföringsbyrå som erbjuder tjänster inom sociala medier i Örebro. Vi hjälper företag att synas rätt att etablera sig och sin digitala närvaro på sociala medier. Dels genom planering och uppladdning av inlägg samt genom annonsering på sociala medier. Att synas rätt på sociala medier är viktigt och därav värdesätter vi en tydlig tonalitet anpassad efter företagets verksamhet i all kommunikation som genomförs på sociala medier

Utveckla sociala medier i Örebro

Vi har en bred erfarenhet inom sociala medier, både inom flera olika branscher men även på flera olika plattformar. Inom området sociala medier finns flera olika plattformar. Det är viktigt att synas på rätt plattform där även din målgrupp är aktiv. Vi stöttar företag lokalt med sociala medier i Örebro, i övriga Sverige samt delat utav världen. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor kring vårt arbete med sociala medier i Örebro eller bara vill diskutera möjligheter sociala medier med över en kopp kaffe.

sociala medier Örebro

Marknadsför med sociala medier i Örebro

Med sociala medier kan du på ett effektivt sätt både nå ut till din relevanta målgrupp, men även kommunicera med nya och befintliga kunder. Med allt ifrån engagerande texter, bilder och videon. 21 Marketing erbjuder tjänster både inom inlägg på sociala medier men även annonsering på olika kanaler. Oavsett om du vill få ditt företag att växa lokalt i Örebro med sociala medier, eller om du vill etablera det nationellt eller internationellt. Vi har en bred erfarenhet av strategisk marknadsföring med tillväxtmål och anpassar marknadsföringen och kommunikation utifrån ditt företag, målsättningar och visioner.

Säg hej!

Har du frågor om hur vi jobbar eller vill du bara ta en kaffe och diskutera sociala medier i Örebro?
Boka ett möte med en certifierad marknadsföringsexpert!

UTM Tagg

UTM står får Urchin Tracking Module, och är ett verktyg som möjliggör att följa upp trafiken från olika kampanjer. UTM taggning krävs för att kunna koppla och avläsa i Google Analytics från program utanför Google, som exempelvis trafiken från nyhetsbrev. En UTM tag består vanligtvis av några av följande parametrar,  källan trafiken kommer ifrån, typen av trafik som kommer in, namnet på kampanjen, om trafiken är betald och vad kampanjen innehåller. Vilka parametrar som behövs i ditt företags UTM taggar beror på vad som är av intresse att följa upp. Detta skickar sedan information till Google Analytics som går att avläsa och analysera.